1800 233 3258

ग्राहकांसाठी सुचना

Home >  News.aspx > ग्राहकांसाठी सुचना

रूपे डेबिट कार्डद्वारे पेट्रोल खरेदी करताना
NPCI
मार्फत आकारली जाणारी सरचार्ज फी
रक्कम २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून खातेदारांचे
खातेवर नावे टाकली जाईल याची नोंद घ्यावी.

 

© 2016 Janata Sahakari Bank Ltd., Pune All rights reserved
Powered by Bharati Web